Pravila in pogoji

Pravila in pogoji

PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE IN/ALI PRIJAVLJENEGA DELA

  • Prijava na konferenco in/ali v tekmovalni program za nagrade POMP Forum je možna skozi spletni obrazec: https://pomp-forum.si/prijavi-se/, ki se nahaja na spletni strani pomp-forum.si.
  • Zadnji rok za morebitno odjavo od konference ali iz tekmovalnega programa je 7 delovnih dni pred dogodkom. Odjava mora biti pisna.
  • Če se boste odjavili 3 dni pred dogodkom, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 % kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa v celoti.
  • V primeru pozne odjave oz. neudeležbe na dogodku zaradi bolezni, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 10 % kotizacije. V tem primeru je potrebno organizatorju, kot dokazilo, predložiti bolniški list.

 

KOTIZACIJA IN PLAČILO

  • Višina kotizacije in posebne ugodnosti so objavljene na spletni strani konference: https://pomp-forum.si/prijavi-se/
  • Na podlagi prijave vam bomo na elektronski naslov poslali predračun z navedenim zneskom in rokom plačila.

 

PROGRAM IN ORGANIZACIJA

  • Organizator konference POMP Forum je podjetje PM, poslovni mediji d.o.o., ki jamči za izvedbo objavljenega programa ter si pridržuje pravico do manjših vsebinskih sprememb oz . sprememb, ki nastanejo zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile.
  • Predstavitve bodo potekale v slovenskem in angleškem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik. Prispevki tujih predavateljev bodo po konferenci dostopni/poslani vsem udeležencem v originalu, brez prevoda v slovenski jezik. Vse vsebinske predstavitve, ki jih bodo predstavljali predavatelji, so njihovo avtorsko delo.
  • Organizator si pridržuje pravico do odpovedi konference zaradi objektivnih razlogov ali višje sile. V takem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedano konferenco po e-pošti ali telefonu. Organizator bo vsa dospela plačila vrnil v celoti.

 

Ljubljana, 1. junij 2019

PM, Poslovni mediji, Igriška 5, 1000 Ljubljana, © www.p-m.si