Alt

27. 06. 2019

POSTAVLJANJE KREATIVNOSTI V KONTEKST

Kako kreativnost vpeljati v celoten proces poslovanja in si zagotoviti pozicijo relevantnega sogovornika? Če hočete odgovor na to vprašanje, se na naslednjem sestanku vprašajte: Kdo vse sedi za mizo z vami? Kdo od njih je kreativec? Če imate na svojih marketinških sestankih kreativno silo v eni osebi, ki določa obliko in smer ideje, hodite po tankem ledu.

Boj za vsaj trenutek pozornosti

Eksponentna rast digitalnega okolja pomeni, da komuniciramo v zasičenem in predvsem kompleksnem okolju. Spletno okolje je v statističnih pogledih stvar ogromnih številk. Uporabnike štejemo v milijardah, tisoči novih kosov vsebin pa se rojevajo vsako sekundo. Kot navaja statistični portal za tržne podatke in raziskave Statista, vsako spletno minuto skozi medmrežje zleti prek 140 milijonov e-sporočil, podelimo si skoraj pet milijonov podob v formatu GIF, porabimo slab milijon dolarjev in pregledamo okoli 700.000 ur vsebin na Netflixu. Kako torej pridemo do želenega trenutka pozornosti, do minute za prepričevanje?

Naša sporočila se dušijo v zasičenem okolju in skozi plaz vsebin, ki jih uživamo vsakodnevno, svojo osredotočenost poklonimo le najbolj relevantnim. Razumeti relevantnost pa terja več kot kreativni razmislek v idejni fazi poslovnega procesa. Nujno je, da znamo kreativno razmišljati v vsaki fazi svojega posla.

Katere vse kreativce potrebujemo

Potrebujemo kreativnega odločevalca, ki bo jasno opredelil poslovni in komunikacijski izziv ter ponudil rešitev zanj. Potrebujemo kreativnega partnerja, ki bo znal v besedi in sliki zaigrati na čustva uporabnika s prav tem problemom. Pa kreativnega stratega, ki bo oglasno komunikacijo znal razširiti in prilagoditi različnim stičnim točkam z uporabnikom, kreativnega in relevantnega avtorja oziroma sogovornika, ki bo na vsaki stični točki znal uporabnika nagovoriti na pravi način, in še vrsto kreativcev, ki bodo razumeli kanale, formate in njihove značilnosti, ter partnerje, ki bodo iz poplave podatkov znali izluščiti izsledke in usmeritve, ki bodo drugim kreativnim kolegom za isto mizo dajali podlago za informirane odločitve in naslednje korake.

Kreativnost tako ni več umeščena v slogan in kampanjski »vizual«, temveč je postavljena na začetek vsake točke nakupne in odločitvene poti. Na začetku – za krmilom procesa stoji podjetje, ki ponuja rešitev, na koncu uporabnik, vmes pa veriga partnerjev, ki za isto mizo vlečejo v isto smer.

Kreativni smo lahko vsi (le verjeti je treba, zares), v kombinaciji z našimi strokovnimi ozadji pa v ekipo prinašamo nove načine reševanja problemov. Kreativnost se tako seli iz vrtičkarsko zaprte »oglasne kreative« v proces priprave vseh vsebin na uporabniški poti, hkrati pa pomeni temelj za ustvarjanje relevantne pozicije na strani uporabnika. Relevantnost postaja tako center naših komunikacijskih naporov, saj je to prvi pogoj, da bo naše sporočilo zdržalo presojo uporabnika in predstavilo našo rešitev, izdelek ali storitev kot končno izbiro.

Avtor: Miha Raušl je vsebinski strateg na agenciji PM, poslovni mediji, kjer skrbi za celovito pripravo komunikacijskih aktivnosti in vsebinskih kampanj.

Celotni članek lahko preberete v 7. izdaji revije Kontekst.