Alt

17. 04. 2019

CELOSTNO DO IZJEMNE VSEBINE

Vsebinski marketing je le slabo desetletje star pojem in ime, ki ga vsak od nas razume drugače. Eni kot revolucijo sodobnega komuniciranja, drugi kot članek ali objavo na blogu, tretji pa kot reinterpretacijo starih oglaševalskih principov na nov način. Kaj pa pomeni celosten pristop k vsebinskemu marketingu in zakaj je silno pomemben?

Celostnost?!

Celostno komuniciranje je v izhodišču povsem odmaknjen od klasičnih medijev v klasični obliki, v ospredju pa je vsebinski koncept. Gre za strategijo, kaj želimo povedati, komu in na kakšne načine, ter izjemen taktični načrt, kako bomo to izvedli. Seveda s pomočjo medijev, lastnih in tujih, s pomočjo interneta in danes družbenih medijev. A vendar se pri takšnem celostnem pogledu na vsebinsko komuniciranje ne izbirajo najprej mediji, koncept in vsebina sta v začetku medijsko nevtralna, jasno usmerjena in šele nato razširjena prek množice različnih obstoječih ali na novo izumljenih medijev. V ospredju je izjemna vsebina, ki zmore med izbrano ciljno skupino sprožati tako želen učinek vključenosti, ki danes velja tudi za sveti gral digitalnega oziroma predvsem komuniciranja prek družbenih medijev.

Korak za korakom

Jasna in brezpogojna osredotočenost na kupca je prvi in hkrati tudi temeljni pogoj za celostno izvajanje vsebinskega marketinga. Tako pridobimo zaupanje, verodostojnost in posledično zveste ambasadorje, vključenost in vse ostale KPI-je, s katerimi danes merimo dobro komuniciranje, in seveda jasno povezanost s poslovno uspešnostjo. Pomemben naslednji korak je jasna in za uporabnika neboleča izkušnja testiranja, preizkušanja in seveda kasnejšega olajšanja nakupa.

Concierge service

Danes smo prav vsi v storitveni industriji, praktično vsak izmed zaposlenih, ki ima stik s strankami, ambasadorji znamke. Razumevanje pojma »engagment« ima kot kovanec dve plati: ena je stran naših strank, druga pa stran naših sodelavcev. To imenujemo zavzetost, ki jo še najbolje pojasnjuje Gallupova raziskava indikatorjev vključenosti, kot naslednji razvojni stopnji marketinga, in koncept »total experience«. Oboje je predhodni pogoj, da bi lahko naše kupce navduševali in z njimi dolgoročno sodelovali.

3, 4, zdaj

Kadar je nekaj celostno, večkrat postane tudi veliko, lahko bi rekli neobvladljivo. Že zdaj pa vemo, da bo treba nadgraditi organizacijo in kompetence, vključiti vodstvo za strateško podporo, poiskati pomoč od zunaj in predvsem delati drugače, vendar garantirano bolj zanimivo kot prej – vsebinsko. Številni primeri nakazujejo, da se da tudi v najbolj okornih organizacijah z različnimi taktikami doseči velike spremembe.