Deli:

     

5 najpogostejših napak pri pripravi strategije vsebinskega marketinga

Nobena skrivnost ni, da vsebinski marketing danes predstavlja eno izmed najučinkovitejših oblik marketinga. A čeprav se o strategiji vsebinskega marketinga veliko govori, se podjetja na poti njenega oblikovanja soočajo s številnimi izzivi. Predstavljamo 5 najpogostejših napak, ki smo jim priča pri oblikovanju strategije vsebinskega marketinga.

1. Napačno razumevanje strategije vsebinskega marketinga

Podjetja se pogosto ne zavedajo, da je strategija vsebinskega marketinga proces, ki potrebuje svoj čas nastajanja, predvsem pa veliko mero sodelovanja in prespraševanja. Ekipa, ki jo v procesu nastajanja strategije sestavi podjetje, je ključni člen, ki bo sprejemal odločitve in odgovornosti, vloga agencije pa je, da ekipo na tej poti vodi, usmerja in ji svetuje.

2. Pomanjkanje jasne poslovne strategije

Z jasno poslovno strategijo je laže zastaviti učinkovito komunikacijsko strategijo, ki bo zasledovala poslovne cilje podjetja. Če podjetje nima jasnih poslovnih ciljev, komunikacijska strategija odpre številna vprašanja. Sodelovanje med naročnikom in agencijo se takrat pogosto spreobrne v poslovno svetovanje, pri katerem si obe strani postavljata nekatera temeljna vprašanja – na primer, komu so njihovi produkti oziroma storitve sploh namenjeni, katere potrebe zadovoljujejo ipd.

3. Nejasno začrtani okvirji strategije

Vsaka strategija že v samem začetku potrebuje jasno začrtane okvirje oziroma meje, ki jih ne moremo ali pa ne želimo preseči. Gre predvsem za okvirje na področju kapacitet, ki jih lahko podjetje pri pripravi in izvajanju strategije zagotovi. Na tej točki se je treba vprašati, kakšni so vaši kadrovski viri, koliko finančnih sredstev lahko izvajanju strategije namenite in kako hitro lahko spremembe, ki jih bo prinesla strategija, tudi implementirate.

4. Nevključevanje ključnih odločevalcev

Pri oblikovanju ekipe, ki bo pripravila strategijo vsebinskega marketinga, se pogosto pozabi na vodstvene kadre nekaterih oddelkov, ki v komunikacijske aktivnosti podjetja morda niso vpeti na vsakodnevni ravni. Takšen oddelek je recimo oddelek prodaje. Ta ima s potrošniki pogosto neposreden kontakt, ki je v strategiji vsebinskega marketinga bistvenega pomena, a ga podjetja marsikdaj ne znajo učinkovito izkoristiti.

5. Posploševanje ciljnih skupin

Podjetja se pri pripravi strategije vsebinskega marketinga pogosto premalo osredotočijo na to, da resnično spoznajo svoje potrošnike. Dobro razumevanje potreb, želj in interesov (potencialnih) kupcev je namreč ključnega pomena za oblikovanje jasno zastavljenih in natančno segmentiranih ciljnih skupin. Le tako bodo lahko v kasnejših fazah strategije vsebinskega marketinga določili, katere vsebine komunicirati in na kakšen način. 

Deli:

     

Novice