POGOJI

PRIJAVA IN ODJAVA UDELEŽBE
 • Prijava na konferenco POMP Forum 2018 je možna skozi spletni obrazec, ki se nahajata na spletni strani www.pomp-forum.si
 • Zadnji rok za morebitno odjavo od konference ali iz tekmovalnega programa je 7 delovnih dni pred dogodkom. Odjava mora biti pisna.
 • Če se boste odjavili 3 dni pred dogodkom, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa v celoti. 
 • V primeru pozne odjave oz. neudeležbe na dogodku zaradi bolezni, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 10 odstotkov kotizacije.

KOTIZACIJA IN PLAČILO 

 • Višina kotizacije in posebne ugodnosti so objavljene na spletni strani konference:
  http://www.pomp-forum.si/prijava-na-konferenco
 • Na podlagi prijave vam bomo na elektronski naslov poslali predračun z navedenim zneskom in rokom plačila.

PROGRAM IN ORGANIZACIJA

 • Organizator konference POMP Forum 2018 je podjetje PM, poslovni mediji d.o.o., ki jamči za izvedbo objavljenega programa ter si pridržuje pravico do manjših vsebinskih sprememb oz. sprememb, ki nastanejo zaradi objektivnih razlogov oz. višje sile. 
 • Predstavitve bodo potekale v slovenskem in angleškem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik. Prispevki tujih predavateljev bodo po konferenci dostopni/poslani vsem udeležencem v originalu, brez prevoda v slovenski jezik. Vse vsebinske predstavitve, ki jih bodo predstavljali predavatelji, so njihovo avtorsko delo. 
 • Organizator si pridržuje pravico do odpovedi konference zaradi objektivnih razlogov ali višje sile. V takem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedano konferenco po e-pošti ali telefonu. Organizator bo vsa dospela plačila vrnil v celoti.

 

Ljubljana, 31. januar 2018
PM, poslovni mediji, Dunajska 9, 1000 Ljubljana, © www.p-m.si